Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog makalemızda bacak baş parmağında kesif görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, bileğerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çalışmaları ile inceleyeceğiz. Bukanak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve emrazı ile vücudun öbür bölgelerine gereğince daha katışıkşıktır. Kelleinç ise ayağın hem yeterince işlek olan kısmıdır hem bile yere taşıma edilen kuvvetin dönem dönem %90’ına kadar olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Kelleparmakta yaşanmış olan her türlü sayrılık, günlük hayat kalitesinde kritik bozukluğa hat açabilir. Halluks Valgus; hasetmüzde tedricen artan bir çoğunlukla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini ileri derecede kısıtlayan, ayağın bedii görünümünü bozan, balkılı ve akut bir bacak esasparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’bile Carl Huster aracılığıyla teşhismlanmış ve birinci parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tanım edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, sözcük mealı itibariyle bacak esasparmağının auta açılanması olarak nitelendirilmesine karşın kompleks bir deformitedir. Ayakta bulunan çeşitli patolojileri bile dâhilermektedir. Kelleparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi istikrarlı eden ve motor fer sağlayıcı bir takım intrensek sandık sahip olması sebebi ile özel bir eklemdir. Bir numara parmağın bacak mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayağın en önemli sıklet haiz mimarisıdır ve yürüme esnasında optimal desteği sağlayabilmesi birinci parmağın kinematiğine sınırlıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Bukanak, evrimsel tadilat esnasında bel kemiği fonksiyonu olan kavrama yeteneğinin çoğunu yitirmiştir. Ancak bu tadilat sonucunda da adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime sahip olarak kalıktır. Antagonisti (bir kasın pahal emeklevini gharabelik kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki omurga nedenin ayakkabı alışkanlığı olduğunu destekleyen bir antraktştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda alışılagelen nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda arkaış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu nicelikın % 1,9 dolayında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin sağlam çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine inanılmaktadır. Ancak kalıtım bilimi geçiş tam olarak gösterilememiştir. Tabanğın pronasyonuna ve bacak ön kısmınün abduksiyonuna illet olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri bile halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun öbür intrensek nedenleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar kabil nörolojik emraz, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kabil romatizmal emraz, ayrıca esasparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kabil daha seyrek göru¨nen durumlar da skorlabilir. Bazı antraktştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok daha kesif görünmesine dikkat çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin kalıtım bilimi geçişten çok bayanların erkeklere gereğince daha ziyade sivri uçlu güçlükle, topuklu ayakkabı giymeleri başüstüneğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir